Meme Rekonstrüksiyonu (Kanser Sonrası Yeni Meme Oluşturma)

Meme kanseri her 8 kadından birinin korkulu rüyası. Tıptaki ilerlemelerle her ne kadar hastalığı erken evrede yakalamak ve tedavi etmek mümkünse de, bu organın alınması gerektiği durumlarda çoğu kadın kendini eksik ya da psikolojik çöküntü içinde hissediyor.

Meme rekonstrüksiyon (yeniden yapma ve yerine koyma) kanser veya başka bir nedenle kaybedilen memenin yerine yenisini oluşturmaktadır. Bu yöntem anında ("immediate") ya da geç dönemde ("delayed") olmak üzere iki farklı zamanda gerçekleştirilebiliyor. Meme kanserine erken tanı konuluyorsa veya ameliyat meme kanserinden korunmak amacıyla yapılıyorsa meme ucu ve çevresi korunabiliyor. Aksi vakalarda ise bu bölgenin alınması gerekebilir.

Anında uygulanan yöntemde rekonstrüksiyon, ameliyatla eş zamanlı olarak yapılıyor. Bu operasyonun avantajı, hastanın genelikle ikinci kez ameliyat olmaktan kurtulması ve en önemlisi de kaybedilen memenin hemen yerine konması sonucu, kadının psikolojik darbeye daha az maruz kalması.

Meme rekonstrüksiyonunda ikinci seçenek "sekonder rekonstrüksiyon". Meme alındıktan sonra radyoterapi ya da kemoterapi gibi ek tedaviye ihtiyacı olabilirse rekonstrüksiyon hemen gerçekleştirilemiyor. Bu durumda kaybedilen memenin yerine yenisinin oluşturulabilmesi için kanserli bölgenin kesin kontrol altına alınması ya da ek tedavinin tamamlanması bekleniyor.

Memenin tekrar oluşturulması ya silikon protez kullanılarak ya da hastanın kendi dokusundan yararlanılarak gerçekleştiriliyor. Hazır protezler küçük memesi olan ve bu sayede hacmi ayarlayabilen hastalarda tercih edilir. Hastanın memesi büyükse ya da sarkıksa ve sağlam memeye de dikleştirme, küçültme gibi herhangi bir cerrahi müdahale istenmiyorsa, şişirilerek hacmi büyültülen protezler tercih ediliyor böylece ileride her iki mem arasında simetri sağlanır.

Hastanın kendi dokusuyla rekonstrüksitonda ise en sık uygulanan yöntem, karın bölgesindeki deri ve deri altı dokusundan (TRAM) yararlanmak. Bu yöntemin özellikle karın bölgesinde, doğumlara veya kiloya bağlı sarkma oluşan hastalarda uygulanıyor. Bu yöntemde aynı zamanla düzgün ve gergin bir karna da sahip olmak mümkün oluyor.

Hangi yöntem tercih edilirse edilsin doktorunuzla tedavi seçenekleri konusunda ayrıntılı konuşup ve en uygun seçeneğe beraber karar vermenizi tavsiye ederim.