Estetik ve Yaşam

Yapılan çalışmalar kendilerini güzel olarak tanımlayan kadın ve erkeklerin çirkin olarak tanımlayanlardan daha başarılı olduklarını göstermiştir. Tabi ki bu başarı sadece estetik bir avantajla açıklanamaz. Kendilerini daha çekici hisseden insanların yaşamlarında özgüvenle çalışıp gerektiğinde liderlik yapmaktan kaçınmama eğilimi ile açıklanabilir.

Güzellik ve Estetik Plastik Cerrahi

"Bazen güzellikler bile çekici olmayabilir. Eğer bir güzelliği yanlış bakış açısı ve zamanda yakalarsanız onu unutun gitsin. Doğru zamana ve plastik cerrahiye inanıyorum…" Andy Warhol.

Estetik, plastik cerrahi kendiniz daha iyi hissetmenizi sağlayabilir mi? Araştırmalar estetik cerrahi sonrasında hastaların özgüvenlerinin arttığını, sosyal uyum ve sorunların çözümüne daha fazla konsantre olabildiklerini gösermektedir. Yine tekrarlamakta fayda var bu kazanımlar tabi ki estetik, plastik cerrahın başarısı değil hastanın kendi çalışmasının ürünüdür.

Sanat art kelimesi ise latince ars yani yetenek kelimesinden gelmektedir. Antik çağda dünyanın merkezi olduğuna inanılan ve gelecek hakkında öngörüde bulunulması için gidilen Apollon Delfi tapınağında "en güzel, en adil olandır" özdeyişi kazılıdır. Antik çağ düşüncesine göre güzelliği yaratan gerçek olduğundan, güzellik ve gerçek bir yerde aynıydı. Buna karşılık romantikler için gerçeği yaratan güzellik ve estetikti.

Dante’ye göre gerçek güzellik doğal olana en yakın olabilendir ve insanlar doğalı taklit edebildikleri ölçüde başarılıdırlar. Duygu ve mimikler olmadan güzellikten bahsedilemez sözü bugün en yaygın olarak yanlış Botox uygulamaları sonrasında hatırlanmaktadır..

Estetik, plastik cerrahide elde edilen sonuçların sürdürülebilir olması için düzgün diet ve egzersiz programı vazgeçilmezdir.

Estetik, plastik cerrahi kendiniz daha iyi hissetmenizi sağlayabilir mi? Araştırmalar estetik cerrahi sonrasında hastaların özgüvenlerinin arttığını, sosyal uyum ve sorunların çözümüne daha fazla konsantre olabildiklerini gösermektedir. Yine tekrarlamakta fayda var bu kazanımlar tabi ki estetik, plastik cerrahın başarısı değil hastanın kendi çalışmasının ürünüdür.