el cerrahisi

El cerrahisi, plastik ve rekonstruktif cerrahi biliminin ana konularından birini oluşturur. El cerrahisi başlığı içinde konjenital (doğumsal) el anomalileri, mikrocerrahi, el travma , kesi ve yaralanmaları (yumuşak doku yaralanmaları, tendon (kiriş), sinir ve damar yaralanmaları, kemik kırıkları, eklem yaralanmaları, ile yanıklar), elde oluşan enfeksiyonlar, el tümör ve kanserleri, sinir sıkışmaları (karpal tunnel vs.) Dupuytren hastalığı sayılabilir.

El enfeksiyonlarında hazırlayıcı faktör genelde küçük bir travmadır. Enfeksiyonun tedavisi erken dönemde tedaviyi gerektirir çünkü ihmal edilen bir enfeksiyon sonrasında çok ciddi sorunlar doğurabilir. Paronişi ve felon (dolama) elde en sık görülen enfeksiyonlardır. Parmak uç bölgesinde ve tırnaklarda ağrı, şişlik, hassasiyet ve kızarıklık ile kendini gösterir. Erken dönemde müdahale edilmesi gerekmektedir.

El travmalarında ve kesilerinde erken dönemde uygulanacak tedavilerle etkili sonuç lede etmek mümkündür. Kas kirişlerinde (tendon) kesinin erken dönemde tedavi edilmemesi ve sonrasında el rehablitasyonuna erken başlanmaması düzeltilmesi zor kontrktürlere veya hareket kısıtlılıklarında neden olabilir.

Sinir sıkışmalarının en sık görülen şekli karpal tünel sendromudur. Bu hastalık, el bileğinden geçen median sinirin bilek ve elin birleştiği noktada (karpal tunelde) sıkışmasıdır. Sıkışma sonucu sinir üzerinde basınç artar , sinir üzerinde basıncı arttıran herhangi bir etken (diyabet, romatoid artrit, hamilelik) bu hastalığa neden olabilir. El bileği bölgesine direk basınç uygulaması (bilgisayar kullananlar), tekrarlayan hareketler veya aşırı kullanım sonucunda da görülebilir. Karpal tunnel sendromunda el ve parmaklarda uyuşma, karıncalanma, elektriklenme, güçsüzlük ve his kaybı oluşabilir. Kesin tedavisi cerrahi olarak siniri sıkıştığı tünelden serbestleştirmektir. Karpal tünel sendromu cerrahisi muayenehane koşullarında da yapılabilen ve 15-30 dk kadar süren bir operasyondur.

Dupuytren hastalığı veya kontraktürü avuç içinden başlayarak parmaklara doğru ilerleyen ve parmaklarda hareket kusuruna (kontraktür) yol açan bir hastalıktır. Avuç içinde başlayan ağrısız ve sert şişlikler parmaklara doğru ilerler. Özellikle yüzük ve küçük parmaklarda bükük (Dupuytren kontraktürü) vaziyette kalır. El bölgesinin dışında ayak tabanı ve genital organlarda da ortaya çıkabilir. Genetik veya el bölgesine tekrarlayan travmaların varlığı hastalıkta etkili olmaktadır. Tedavisinde cerrahi yöntemler ilk seçenek durumundadır.