Yara Bakımı ve Tedavisi

Plastik ve rekonstruktif cerrahi hem akut olarak ortaya çıkan yaraları (trafik kazası gibi) hem de kronik olarak adlandırdığımız (diyabet benzeri) yaraların bakımı ve kapatılması ile ilgilenen bir cerrahi daldır.

Yara iyileşmesini geciktiren veya bozan faktörler arasında ileri yaş, beslenme bozukluğu, kötü hijyen, alkolizm, diyabet, periferik damar hastalığı, üremi, karaciğer hastalığı, hipoksi, ciddi anemi sayılabilir. Akut veya kronik yara bakımıdan önemli olan altta yatan nedenin bilinmesi ve tedavisinin başlamasıdır. Örneğin Diyabet hastalığında şeker düzeyi kontrol altında olmayan bir bireyde yara bakımı da başarılı sonuç vermeyecekitr. plastik ve rekonstruktif cerrahide en sık karşılaştığımız kronik yaralar Diyabet (şeker) hastalığına bağlı ayakta ortaya çıkan kapanmayan yaralar, bası veya yatak yarası adını verdiğimiz yaralanmalar ve varis ülserleridir.