Inverted Nipple, Meme Ucu Asimetrisi

Inverted nipple, meme ucu veya başının bir kısmının veya tamamının içe dönük veya çökük olması anlamına gelmektedir. Kadınların %2-3’ünü etkilemektedir. Genellikle ergenlikle birlikte ve memelerin gelişme safhasında ortaya çıkar. Tek veya her iki meme ucunu etkileyebilir.

İçe dönük meme başının tedavisi cerrahidir. Lokal anestezi ile yapılabilen işlemde meme başını içeri doğru çeken bağlar serbestleştirilip ve meme başı altına destek doku yerleştirilir.

Cerrahi işlem çoğunlukla süt kanallarına belirgin zarar vermez ve ama etik olarak hastaya süt veremeyebileceği söylenmelidir. Meme ucu çöküklüğü gelişimin erken devrelerden itibaren ortaya çıkmışsa bu, süt kanallarının hiç gelişmediğinin işareti olabilir. En titiz cerrahi sonrası bile süt vermede problem yaşanabilir çünkü gerçek süt kanalları yoktur ve hamilelik sonrasında süt kanallarından süt salgısı olmaz. Bazen de cerrahi sonrası meme ucunda duyu azalması görülebilir. Tercih edilecek cerrahi yönteme meme ucundaki çekintinin miktarına ve hastanın beklentisine göre karar verilir. Aynı gün evinize dönebilirsiniz ve ciddi ağrınız olmaz.