Doğumsal Anomaliler, Dudak, Damak Yarığı

Dudak-damak yarığı (cleft lip palate) doğumdan önceki dönemde çeşitli nedenlerden (virütik hastalıklar, ilaçlar, genetik) dolayı bebeğin yüz bölgesindeki yapıların birleşme kusuru nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Yaklaşık 1/1,000 oranında görülür.

Yarık dudak çocuk yaklaşık 10 haftalıkken (2.5-3 aylıkken) ve kilosu 10 pound (yaklaşık 4.5 kg) olduğuna yapılır. Yarık dudak operasyonu iyi bir planlama gerektirir, yaklaşık 1 saat sürer ve bence sonuçları bakımından plastik cerahinin en keyifli ameliyatıdır. Damak yarığı ise 6-18 aylıkken yapılır. Çok erken yapılması yüz gelişimini, çok geç yaşta yapılması ise konuşmayı olumsuz etkiler. Bu zaman kadar beslenmesi sırasında aldığı gıdaların akciğerlerine kaçmaması için özel damak obturatoru kullanmalı ve yarı oturur pozisyonda beslenmelidir. Yarık dudak damak ameliyatı genel anestezi altında yapılır. İlerleyen yaşlarda kalıcı burun deformitesi veya nefes alma problemi varsa düzeltici ameliyatlar yapılabilir.

Doğumsal el anomalisi, doğuştan itibaren mevcut el anomalisi anlamına gelir. Hastalığın ortaya çıkışında genetik nedenler ilk sıradadır. En sık karşılaştığımız konjenital el anomalisi ise sindaktilidir. Sindaktili, el parmaklarının (iki veya dafa fazla parmak) yapışık olması anlamına gelmektedir. Tedavisi cerrahi olarak yapışık parmakların açılması şeklinedir.